Opłaty

OPŁATY 2020

Składka członkowska  płatna do 30.03.2020   70 zł
Po terminie składka wynosi   100 zł
Składka członkowska dla współmałżonka   30 zł
Wpisowe   100 zł
Rejestracja przydomka   100 zł
Wystawienie legitymacji   20 zł
Przerejestrowanie hodowli   100 zł
Duplikat zgubionego dokumentu   20 zł
Metryka   23 zł
Chip   13 zł
Przegląd hodowlany dorosły pies/suka   60 zł
Rodowód zwykły   70 zł
Rodowód elitarny   80 zł
Wysyłka dokumentów  i chipów niezależnie od ilości     16 zł
Przerejestrowanie rodowodu na innego właściciela   30 zł

Konto Bankowe: Bank Zachodni WBK 30 1090 1506 0000 0001 3436 6560.