Ostateczny termin opłaty składki członkowskiej

Ostateczny termin opłaty składki członkowskiej mija 30 kwietnia, po tym terminie opłata wzrasta o 20zł tj. 80zł

Data publikacji